top of page

OLCA = Oud Leden Con Amore


Een club van oudleden die graag contact willen houden met de vereniging. Hier is een speciaal programma voor ontwikkeld en voor minimaal € 25,- per jaar bent u hier lid van. U ontvangt dan tevens het Vocaal, ons verenigingsblad dat  4 x per jaar verschijnt en u kunt deelnemen aan evenementen.

bottom of page